Alle dieren kunnen te maken krijgen met een ziekte aan het hart, aangeboren of ontwikkeld op latere leeftijd. Een dier kan ernstige hinder ondervinden van een hartziekte of hartfalen.

Met echocardiografie wordt in het hart van het dier gekeken en kan exact worden vastgesteld aan welke hartziekte het dier lijdt. Een aantal hartziekten is erfelijk bepaald, zoals DMC (afwijking van de hartspier) en MI (lekkende hartklep).

Voor een aantal rassen van honden en katten is door de rasvereniging een verplichte hartscreening bepaald voordat met het dier mag worden gefokt.