Met behulp van een röntgenologie kan de binnenkant van het huisdier zichtbaar worden gemaakt. Door middel van een röntgenfoto kunnen aandoeningen aan botten worden vastgesteld.

Bij tandheelkunde is het middels een röntgenfoto beoordelen van de kaak en de gebitselementen van belang. Daarnaast kan met een röntgenfoto een eerste indicatie worden verkregen over de gezondheid van hart en longen.

Heupdysplasie en elleboogdysplasie zijn erfelijke aandoeningen die bij veel hondenrassen voorkomen en waarvoor het beoordelen van een röntgenfoto van essentieel belang is.

Care4Animals werkt met een digitaal röntgensysteem, dat het mogelijk maakt dat de uitslag direct klaar is en met de eigenaar van het huisdier kan worden besproken.

rontgenfoto hond
rontgenfoto hond
rontgenfoto hond