Voor SPOED zijn wij 24/7 bereikbaar op 0316-285217.
Zie de zijbalk voor het adres van de praktijk.

Wanneer is iets spoed?

Dit kan lastig te beoordelen zijn. Daarom hebben wij een lijst opgesteld met situaties waarin u ons direct moet bellen en een lijst met minder spoedeisende, maar wel hulpbehoevende situaties. Twijfelt u? Dan kan u altijd contact met ons opnemen.

Situaties waarbij u direct de dierenarts moet bellen

AanrijdingLet op benauwdheid, wonden, bloedverlies en bewustzijn van het dier.  
Ademhalingsproblemen (ernstig)Controleer op ademhaling met veel geluid, snakken naar adem, hijgen en een blauwe tong.  
Allergische reactieDit kan komen door ander voer, maar ook door planten, insecten of medicatie. Let op zwellingen van de kop en poten. Ook kan er benauwdheid optreden, waardoor het dier kan stikken.  
Bloedverlies (ernstig, slagaderlijk)Het dier kan hierdoor in shock raken of zelfs doodbloeden. Probeer de bloeding zo veel als mogelijk tegen te gaan door druk met de vingers op het bloedvat uit te oefenen of met drukverband of een gestreken theedoek.  
Botbreuken (open)Kan tot ernstige infectie en uiteindelijk verlies van ledemaat leiden.  
Braken en diarree (ernstig)Continu braken of diarree kan uitdroging tot gevolg hebben. Een verlies van 15% lichaamsvocht kan tot sterfte leiden.  
BrandwondenZeer pijnlijk en kunnen tot erge infecties leiden.
Dikke buik (acuut)De buik lijkt op te zwellen en het dier probeert te braken, maar is zonder resultaat.  
GeboorteproblemenSterke buikpersen mogen niet meer dan een half uur duren. Ook stoppen met persen ten gevolge van uitputting is spoed.
Inslikken van voorwerpDit kan bijvoorbeeld (niet voor het dier geschikte of humane) medicatie zijn, een grote steen, een satéprikker of iets dergelijks zijn.  
Niet kunnen plassenVaak een probleem bij katers ten gevolge van blaasstenen. De blaas kan dan zo vol lopen, dat deze kan scheuren. Falen van de vitale organen, met name de nieren.Ook kan het komen door darmobstructie.
OnderkoelingBij dieren die in ijs hebben vastgezeten of die te weinig reserves hebben om zich te weren tegen kou.  
OververhittingDit komt vaak door het achterlaten van een hond in een auto in de volle zon of een dier in een omgeving zonder beschutting in de volle zon. Het leidt tot het falen van vitale organen (hart, hersenen). Leg uw dier koel neer en spoel het af met lauw water.  
Oogbeschadigingen (ernstig)Let op uitpuilen van het oog en de mate van beschadiging. Kom er zo weinig mogelijk aan en voorkom dat het dier zelf verdere beschadigingen aanbrengt.  
Toevallen (continu)Let op de wijdte van de pupillen, spierstijfheid of –trillingen, speekselen, urineverlies.  
Vaginale uitvloeiingKan o.a. op baarmoederontsteking duiden. Dier is dan lusteloos en heeft koorts. Het dier kan veel gaan drinken.  
Verlamming (acuut)Dit kan progressief zijn (botulisme en vergiftiging door blauwalg in warme zomermaanden).  
VergiftigingDit kan zich op veel manieren uiten. Bij een vermoeden altijd bellen. Vermeld de naam, samenstelling en (indien mogelijk) de opgenomen hoeveelheid van het gif als u weet om welk gif het gaat.  
Wonden (ernstig)Dit kan leiden tot veel bloedverlies of levensbedreigende infecties.

Situaties waarbij u binnen 24 uur de dierenarts moet bellen

Braken en diarree (mild)Langzaam conditieverlies. Wel laten controleren om uitdroging te voorkomen en de oorzaak te achterhalen.  
BotbreukVoor een goed herstel is tijdig zetten van de breuk noodzakelijk.  
Erge jeukLikken, krabben of bijten. Het dier kan bij zichzelf worden veroorzaken.  
Mank lopenOmdat dit binnen een dag kan bijtrekken, is het goed een dagje aan te kijken. Belast het dier zijn poot helemaal niet, dan snel contact opnemen.  
Niet kunnen poepenHet dier probeert te persen op de ontlasting, maar zonder resultaat.  
Toevallen (die 30-90 seconden duren)Dier kan omvallen en heeft wijde pupillen. Ook kunnen spieren stijf worden en trillen. Soms speekselen en urineverlies. Na 30-90 seconden is er herstel.

Tarieven

Buiten de openingstijden geldt het spoedtarief. De exacte kosten zijn afhankelijk van de benodigde behandeling, materialen en medicijnen.

Wat kan u zelf doen?

In een aantal gevallen kan u te maken hebben met een dier, hetzij van u, hetzij van een ander, dat onwel wordt. Ook kan het zijn dat u een keer een gewond dier aantreft. Voor deze situaties geven wij verschillende EHBO-cursussen. Houd Facebook in de gaten voor de data waarop wij deze cursussen geven.