Urologie omvat alle aandoeningen die te maken hebben met de nieren en de blaas. 

Aandoeningen van de nieren en de blaas komen veel voor bij alle diersoorten en kunnen leiden tot een langzame afzwakking van de gesteldheid van het dier. Hierdoor worden problemen vaak pas in een later stadium ontdekt en behandeling is langdurig. Dieetvoer is normaliter een consequentie waar het dier niet meer vanaf komt en dat niet altijd eenvoudig is voor de eigenaar. Eetproblemen in relatie tot het dieetvoer zijn in deze groep alom bekend. 

Blaasstenen 

Blaasstenen kunnen tot enkele centimeters groot worden en het is vaak een dier van het manlijk geslacht die met blaasstenen krijgt te maken. De stenen kunnen vastlopen in de plasbuis. Wanneer de blaasstenen bestaan uit struvietstenen kan een dieet uitkomst bieden maar soms is chirurgisch ingrijpen noodzakelijk.

foto

Blaasgruis

Blaasgruis treedt op bij blaasontstekingen en vaak de voorloper van blaasstenen. Wanneer plassen niet meer lukt, is ingrijpen noodzakelijk om de plasbuis weer te openen. Struviet, zowel bij de blaasstenen als bij blaasgruis kan worden opgelost met een dieet.

foto

Blaas poliepen

Een blaaspoliep is een gesteeld gezwel in de urineblaas of plasbuis die omliggend weefsel steeds meer beschadigt. Poliepen zijn hardnekkig en omdat de kans bestaat dat  een goedaardige poliep zich kan ontwikkelen tot een kwaadaardige tumor en steeds groter groeit, is regelmatige controle gewenst.

foto

Blaas cysten

Een cyste is een met gas of semi vloeibare stof gevulde holte, de oorzaak is erfelijk of een ingenestelde bacterie. Een cyste veroorzaakt veel pijnklachten, maar is doorgaans goed te behandelen. recidief komt wel vaak voor.

Nierfalen

De symptomen van nierfalen komen ook bij andere aandoeningen voor en daarom is een bezoek aan de dierenarts noodzakelijk. De nieren reguleren de vochtbalans in het lichaam en filteren daarnaast afvalstoffen uit het bloed. Afvalstoffen uit het lichaam worden via de nieren uitgescheiden. De behandeling en prognose hangt af van het stadium en soort van het nierfalen. Veelal is sprake van een combinatie van hart- en nierfalen, waarmee het dier in een spiraal komt, die maar moeilijk te doorbreken is.

Dieetvoer

Eerder is al aangegeven, dat bij problemen met de nieren of de blaas dieetvoer een grote rol kan spelen. Dieetvoer wordt door de meeste dieren niet graag gegeten. In de dierenwinkel is dieetvoer verkrijgbaar, dat voor het dier smakelijker is maar veel minder effectief is als dieet. Vaak kan een combinatie van droog- en natvoer uitkomst bieden en leidt uit proberen uiteindelijk wel tot een resultaat. Dieetvoer dient alleen gegeven te worden op advies en in overleg met uw dierenarts.