Fokkers van rasdieren zijn gebonden aan verschillende regels, zelfs wetten en wettelijke richtlijnen. Dit alles om te voorkomen dat nakomelingen van een dier zijn behept met een erfelijke afwijking die de kwaliteit van leven in ernstige mate hindert.

Voor inheemse en uitheemse zoogdieren, vogels, amfibieën, vogels, vissen en reptielen bestaat de mogelijkheid om de ouderdieren te testen op de verplichte onderzoeken.

Daarnaast is het van belang dat de fokkers van huisdieren vroegtijdig maatregelen nemen voor een goede dracht, bevalling en opfok.

Care4Animals heeft de kennis in huis voor alle kleine huisdieren.

HD

Heupdysplasie (HD) is een veel voorkomende erfelijke aandoening aan het heupgewricht. De ernst van de afwijking in het heupgewricht wordt weergegeven in gradaties van enige afwijking tot ernstige afwijking. Niet alleen erfelijke factoren zijn debet aan de aanwezigheid van HD, ook milieu invloeden zijn niet te onderschatten bij HD of de mate daarvan. Bij milieu invloeden valt te denken aan voeding, welke beweging wordt gegeven, gewicht van het dier en groeisnelheid. De instabiliteit van het heupgewricht veroorzaakt ernstige pijnklachten die de levenskwaliteit sterk beïnvloedt.

Bij veel rashonden die als fokdier worden gebruikt, is het verplicht om de ouderdieren te laten röntgenen op de aanwezigheid van HD. Het maken van een HD foto is aan strikte regels gebonden en worden extern door de overkoepelende kynologische organisatie Raad van Beheer beoordeeld. Voor de hond is het onplezierig om in de juiste houding te liggen en te blijven liggen voor het maken van de correcte röntgenfoto en om die reden wordt in de regel een roesje (sedatie) toegediend, een voor de hond weinig belastende vorm van narcose.

ED

Elleboogdysplasie (ED) is een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die tegelijkertijd maar ook afzonderlijk kunnen voorkomen in en rond de elleboog van de hond. Het is een pijnlijke aandoening die de levenskwaliteit van de hond sterk beïnvloedt. Evenals HD is ED ook een erfelijke aandoening, waarvoor dezelfde eisen met betrekking tot de fokdieren gelden.

Bij veel rashonden is het verplicht om de ouderdieren te laten röntgenen op de aanwezigheid van ED. Het maken van een ED foto is aan strikte regels gebonden en worden extern door de overkoepelende kynologische organisatie Raad van Beheer  beoordeeld. Voor de hond is het onplezierig om in de juiste houding te liggen en te blijven liggen voor het maken van de correcte röntgenfoto en om die reden wordt in de regel een roesje (sedatie) toegediend, een voor de hond weinig belastende vorm van narcose.

Oogonderzoek ECVO

De leeftijd waarop- een hond moet worden onderzocht is bepaald door de rasvereniging. ECVO staat voor European College of Veterinary Opthalmologists, het Nederlandse 

panel NL-ECVO beoordeeld de uitgevoerde testen door de dierenarts en dat oordeel is doorslaggevend. In een aantal gevallen voor een bepaalde periode, waarna een tweede test noodzakelijk is.

De aangeboren afwijkingen RD (aangeboren grauwe staar) en CEA-CH (ontwikkelingsstoornissen van het netvlies) zijn aandoeningen die in het nest op de leeftijd van 8 weken kunnen worden onderzocht en getest.

Een aantal erfelijke oogaandoeningen kan chirurgisch worden gecorrigeerd om de levenskwaliteit van de hond te verbeteren: De extra rij haartjes die de oogbal kunnen irriteren (distichiasis/ectopische cilie), naar binnen gedraaid ooglid waardoor de haartjes tegen het hoornvlies schuren (entropion/trichiasis) en een ooglid dat naar buiten is gedraaid (ectropion/macroblepharon). Maar de erfelijkheid blijft en om die reden mag met deze ouderdieren niet worden gefokt.

Het ECVO onderzoek beslaat 17 erfelijke oog aandoeningen.

foto

Doofheid

Een dier waarvan het vermoeden bestaat dat hij doof is geboren kan al op jonge leeftijd worden getest op de mate van doofheid. Na onderzoek van de gehoorgang kan de dierenarts besluiten het gehoor te testen middels de zogenaamde Baertest. Ook kan een dier op latere leeftijd problemen krijgen met het gehoor, soms tijdelijke doofheid, soms permanent. Op een dier werkelijk doof is, is moeilijk door de baas in te schatten.

Het hebben van een doof dier kan problemen geven. Een dier hoort immers de mens niet naderen en kan om die reden schrikken en door het gebruik van nagels of tanden reageren. Care4Animals is van mening dat doofheid bij een dier niet uitsluitend een medisch probleem is en biedt naast de medische ondersteuning ook hulp bij een eventueel gedragsprobleem. Care4Animals heeft tevens de discipline Veterinaire Gedragsspecialist in het pakket.

Patella luxatie

Komt zowel voor bij honden als katten. Bij patella luxatie is sprake van een verschoven knieschijf. Er bestaan verschillende vormen van patella luxatie, aan de binnenzijde en aan de buitenzijde van de knie. 

Gedrag

De dierenarts kan allereerst al veel te weten komen door enkel en alleen naar uw huisdier te kijken. Het gedrag van een huisdier kan een indruk geven over de algemene gezondheid (alert, sloom, dwangmatig, dementie gerelateerd, agressie of angst). Een onderzoek naar het ongewenste gedrag is complex, intensief en vraagt de volledige inzet van de baas. Voor elk dier wordt een behandelplan op maat gemaakt.

Hartaandoeningen

Hartaandoeningen kunnen aangeboren zijn of zich op latere leeftijd ontwikkelen. Care4Animals heeft de kennis en apparatuur om een goede diagnose te stellen en een behandeling te startten en is gerechtigd om een officiële hartscreening uit te voeren. Bij verschillende rassen heeft de rasvereniging een dergelijke screening verplicht gesteld voordat met het dier mag worden gefokt. .

Overige ras gerelateerde onderzoeken

Care4Animals is de kliniek voor gezelschapsdieren, inheemse en uitheemse zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen.

Een aantal verenigingen die de belangen behartigt van een bepaald dier of ras, heeeft besloten aandoeningen die in het ras of bepaalde populatie voorkomen te laten onderzoeken door de dierenarts en afhankelijk daarvan wel of niet met en dier te gaan fokken. We spreken dan niet alleen over de honden en katten. Bij bepaalde vogels, amfibieën, reptielen en vissen is de fokbasis zo klein, dat er maatregelen moeten worden genomen om een gezonde populatie dieren te houden. Van een aantal aandoeningen is het inmiddels via een DNA-profiel mogelijk om een erfelijke aandoening te achterhalen. Maar deze wijze van verantwoord fokken is nog volledig in ontwikkeling. De dierenarts kan een erfelijke aandoening achterhalen en advies geven.