De KNO poli is erop gericht onderzoeken en behandelingen te verrichten  bij aandoeningen van de keel, oren en de voorste luchtwegen.

Er zijn meer en minder gangbare oorzaken voor aandoeningen van keel, neus en oren. Te denken valt aan een stok die een hond in de keel heeft gekregen, grasaren die bij een dier de oorzaak zijn van neusproblemen en oorproblemen als gevolg van oormijt of irritatie door haargroei.

foto

Keel

Aandoeningen van de keel kunnen worden veroorzaakt door externe facturen als een stok of iets dat de keel blokkeert, maar ook de steek van een wesp kan grote gevolgen hebben. In alle gevallen is het belangrijk om snel uw dierenarts te bezoeken, omdat een belemmering van de keel vaak tezamen gaat met de belemmering van de ademhaling. Bij interne aandoeningen kan worden gedacht aan een tumor in het achterste deel van de bek.

Neus

Hoewel veel dieren de mogelijkheid hebben om ook door de bek te ademen, is  irritatie van de neus een onaangename ervaring voor het dier. Ook bij de neus worden externe en interne factoren gekend. Hierboven zijn al de grasaren genoemd. Gedurende een bepaalde tijd van het jaar is dit met name bij honden die snuffelen in het gras een bekend verschijnsel. Een klein aartje zet zich vast in de neus en veroorzaakt irritatie, waardoor de hond veelvuldig moet niezen en vaak ook neusuitvloeiing heeft. Het aartje zal moeten worden verwijderd om het probleem op te lossen.

Daarnaast hebben we te maken met typische neus aandoeningen die gerelateerd zijn aan honden en katten met korte tot zeer korte neuzen. Hierdoor is het vaak moeilijk ademhalen voor het dier en zal de kleinste irritatie van het neusvlies leiden tot kortademigheid.

Oren

Ooraandoeningen zijn veelal onder te brengen als oorontstekingen en irritaties door oormijt. Oorontstekingen kunnen verschillende oorzaken hebben, maar zijn voor een dier uiterst vervelend. We zien dat het dier constant het hoofd schudt en tracht met zijn poten in of over het aangetaste oor te krabben met alle gevolgen van dien. Heeft uw dier vieze oren of komt er een vieze lucht uit zijn oren, ga dan zo snel mogelijk naar de dierenarts. Regelmatig gebruik van een oorcleaner kan problemen voorkomen.

Er zijn ook dieren die haargroei in de oren hebben. Deze haargroei kan in sommige gevallen irritaties veroorzaken. Het is mogelijk de haren weg te knippen of de haren weg te laseren. Een goed onderhoud van de oren is in beide gevallen noodzakelijk.

Tenslotte is doofheid een ooraandoening, die niet snel wordt herkend door de eigenaar van het dier. Voor honden en katten is rasgerelateerde doofheid bekend, maar ook een kruising kan last hebben van doofheid en vaak horen dieren op oudere leeftijd minder. Belangrijk is daarvoor om al op jonge leeftijd bij commando’s gebaren te gebruiken, zodat het dier op latere leeftijd het betreffende gebaar herkend en daardoor goed kan blijven functioneren. Doofheid die optreedt op jonge leeftijd of bij de geboorte reeds aanwezig is, kenmerkt zich door afwijkend gedrag.

foto